4 steg för att välja lämpliga hörselskydd

1. Identifiera brusets natur: stabilt, fluktuerande, intermittent eller pulserande.

2
. Mät bruset vid arbetsstationen: intensitet (dB) och volym (Hz).

3
. Bestäm exponeringstiden.

4
. Beräkna den nödvändiga dämpningen som behövs. Den dämpningsnivå som hörselskyddet erbjuder bör få ljudet till en nivå som inte är skadlig för hälsan samtidigt som man undviker överskydd som isolerar arbetaren.

PPE-förordningen (EU) 2016/425 har en riskmetod som definierar skadligt buller som en risk som kan orsaka mycket allvarliga hörselskador. Som ett resultat av detta har förordningen omkategoriserat hörselskydd från kategori 2 risk PPE (mellanliggande) till kategori 3 risk (komplex).

Reglerna för kontroll av buller på arbetsplatsen 2005
Bullerförordningen 2005 kräver att arbetsgivare förebygger eller minskar risker för hälsa och säkerhet från exponering för buller på jobbet. Den ber att vidta specifika åtgärder och definierar åtgärdsnivåer och gränsvärden för exponering för buller.

EN 352-1: 2020 Hörselskydd - Hörselkåpor
EN 352-2: 2020 Hörselskydd - Öronproppar
EN 352-3: 2020 Hörselskydd - Hjälmmonterade hörselkåpor
EN 352-4: 2020 Hörselskydd - Nivåberoende hörselkåpor
EN 352-8: 2020 Hörselkåpor med underhållningsradio

Alla dessa standarder ställer krav på tillverkning, design, prestanda och testmetoder.

SNR (Simplified Noise Reduction): Enkelt medelvärde för dämpning.
HML : Dämpningsvärden uttryckt i termer av genomsnittliga frekvensnivåer:
H : Dämpning av PPE vid höga frekvenser (pitched brus).
M : Dämpning av PPE vid medelhöga frekvenser.
L : Dämpning av PPE vid låga frekvenser (basljud).

» Kolla in våra hörselskydd