Disclaimer

Informationen på webbsidan skyddma.se (“Tjänsten”) är endast avsedd för allmän information. skyddma tar inget ansvar för fel eller utelämnanden av innehåll i tjänsten.

Under inga omständigheter ska skyddma vara ansvarigt för särskilda, direkta, indirekta, följd- eller tillfälliga skador eller skador överhuvudtaget, vare sig det handlar om ett avtal, försumlighet eller annan skada, som uppstår till följd av eller i samband med användningen av tjänsten eller innehållet i tjänsten. 

skyddma förbehåller sig rätten att göra tillägg, radering eller ändring av innehållet på Tjänsten när som helst utan föregående meddelande. skyddma garanterar inte att webbplatsen är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

skyddma webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte tillhandahålls eller underhålls av eller på något sätt är anslutna till skyddma. Observera att skyddma inte garanterar riktigheten, relevansen, aktualiteten eller fullständighet av all information på dessa externa webbplatser.

Denna webbplats erbjuder diverse tips och information och är endast utformad för utbildningsändamål. Du bör inte lita på denna information som ersättning för eller ersätta, professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.