Hållbarhet & Miljö

Som tillverkare av arbetskläder och skyddsprodukter med fem egna fabriker tar Portwest sitt engagemang och ansvar gentemot miljön mycket allvarligt. Därför har de en plan som ständigt utvecklas 
 och kommer att leverera fortsatta förbättringar som kommer att bidra till att minska koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. Portwest förespråkar en hållbar plan för att minska, återanvända och återvinna.

Miljö

 • Att utöka skogsmarker på Portwests 300ha parkområde är deras mål för koldioxidneutralitet
 • ISO14001 certifiering i Storbritannien lager
 • Fullt WEEE & Battery Directive 2013 kompatibelt
 • Årligt deltagande i WWF`s Earth Hour
 • Portwest kataloger skrivs ut på FSC certifierat papper från hållbara förvaltade skogar

Återvinning

80% av alla packboxar och förpackningar är återvinningsbara

Tillverkning och transport

 • Portwest fabriker är WRAP ackrediterade - (Worldwide Responsible Accredited Production)
 • Sjöfart av varor är det sätt som vi prioriterar

Produkter

 • Portwest sortiment innehåller många plagg som är tillverkade av återvunnen polyester
 • Arbeta mot ökad användning av ekologisk bomull
 • Tyger och material som kommer från REACH-kompatibla partners


Återvunnen polyester

Om möjligt använder Portwest återvunnen polyester i många plagg. Återvunnen polyester tillverkas genom att smälta ner PET-flaskor och spinna dem i fibrer. Denna process kräver 35% mindre energi. Portwest gör allt detta utan att kompromissa med tygkvalitén.

Användningen av återvunnen polyester garanterar:

 • Minskat beroende av petroleum som råvara
 • Minskad luft-, vatten- och markförorening
 • Reducerat avfall och deponi


Som hållbarhetsansvarig letar jag ständigt efter nya sätt att göra Portwest-produkten mer miljövänlig och minska vårt koldioxidavtryck. Mitt ansvar täcker alla aspekter av produkten, från förpackning till tyger, trådar och komponenter. Jag följer noga med nya utvecklingar och innovationer som skulle kunna antas av Portwest för att förbättra produktens hållbarhet.

Rebecca Lambert, Sustainability Officer

Det behövs 20 petflaskor för att tillverka en poly/bomulls jacka
Handla etiskt och ansvarsfullt är en grundläggande del av vår affärsstrategi

Vårt främsta mål är att minimera den påverkan vår verksamhet har på miljön och de naturresurser vi konsumerar.

Vi förstår att vår personal är en viktig del av att uppnå våra affärsmål och vi är fullt engagerade i att säkerställa att alla våra anställdas säkerhet, mänskliga rättigheter och välbefinnande respekteras. För att uppnå detta har vi tagit fram ett nytt initiativ med tydligt definierade kort- och långsiktiga hållbarhetsmål. Vi kallar detta initiativ för Portwest Planet:

1. MILJÖ
Vi strävar kontinuerligt efter att införa initiativ med låga koldioxidutsläpp och gröna initiativ genom att öka resurseffektiviteten och designa mer hållbara produkter.

2021 introducerade Portwest ett nytt miljövänligt sortiment av produkter. Var och en av dessa produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och producerats på det mest miljövänliga sätt som är möjligt. Håll utkik efter Portwest Planet-symbolen i hela denna katalog som garanterar varje produkts gröna referenser.

Portwest har undertecknat The UK Plastics Pact som kommer att förändra den brittiska förpackningssektorn och hjälpa till att stoppa plast som förorenar miljön. Till 2025 lovar vi att vi kommer att avsevärt minska onödiga engångsförpackningar genom omdesign, innovation eller alternativa leveransmodeller.

Portwest genomgår STeP-certifiering av OEKO-TEX®. Vårt mål är att ytterligare förbättra och kommunicera våra miljömässiga och etiska åtgärder som gör det möjligt för alla partners att förstå våra åtaganden om företagens sociala ansvar.

Det är Portwests mål att svara meningsfullt och vidta nödvändiga åtgärder för att ta itu med det pågående hotet om klimatförändringar.

ISO 14001 Miljöledningssystem
Portwest följer ISO 14001 vilket innebär att vi har arbetat hårt för att skapa ett helt integrerat och proaktivt miljöledningssystem. Detta system gör det möjligt för oss att minska vårt koldioxidavtryck och bättre hantera påverkan av operativa aktiviteter på miljön.

Vårt långsiktiga mål är att alla leverantörer ska vara SEDEX-kompatibla och WRAP-certifierade och vi arbetar för närvarande med nyckelleverantörer för att uppnå detta.

2. ARBETE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Stark företags- och ekonomisk tillväxt har gjort det möjligt för Portwest att driva framsteg och förbättra levnadsstandarden för alla anställda i hela vår verksamhet.

Portwests fem helägda fabriker är certifierade enligt WRAP Gold Standard. WRAP är världens största, oberoende, fabriksbaserade efterlevnadsprogram för ansvarsfull produktion inom sektorn för sydda produkter.

Vi använder Lost Time Injury Rate (LTIR) som ett sätt att mäta och spåra vår prestation och vi är ISO 45001-certifierade.

3. HÅLLBAR UPPHANDLING
Portwest är medlem i Sedex, en av världens ledande onlineplattformar för företag att hantera och förbättra arbetsförhållandena i globala leveranskedjor. Våra helägda fabriker granskas med Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA). SMETA är ett ramverk för social revision som syftar till att stödja affärspraxis över arbetsnormer, universella rättigheter, ledningssystem och hälsa och säkerhet. Sedex och SMETA stöds av Ethical Trading Institute och Internal Labour Organisation.

4. ETIK
Som ett globalt familjeägt företag, verksamt sedan 1904, har Portwest förbundit sig att bedriva och växa vår verksamhet på ett hållbart och etiskt sätt.

Vi har ett omfattande utbildnings- och utvecklingsprogram på plats och ber om 100% engagemang i företagsetik och utbildning mot korruption och mutor.

IT-säkerhet är en av våra högsta prioriteringar, vi är fast beslutna att skydda affärsinformation för våra leverantörer, kunder och personal. Vi följer CIS20-uppsättningen med ramverk för bästa praxis för att uppnå detta.85% av våra plagg bär OEKO-TEX® STANDARD 100-märkningen, vilket garanterar att varje komponent i denna produkt har testats för skadliga ämnen.

Portwest är medlem i Sedex, en av världens ledande onlineplattformar för företag att hantera och förbättra arbetsförhållandena i globala leveranskedjor.


Oberoende partnerskap

Portwests produkter är noggrant testade och certifierade av ackrediterade testhus: