Vad betyder färgen på hjälmarna?

Skyddshjälmar är en viktig del av personlig skyddsutrustning (PPE) på arbetsplatser. De skyddar huvudet mot fallande föremål, strålningsvärme, klämskador och elektrisk spänning. Skyddshjälmar kan också användas vid olika sportaktiviteter.

Skyddshjälmens färg kan indikera vilken roll en person har på arbetsplatsen. Här är några exempel på vad färgerna kan betyda:

Vit skyddshjälm: Arbetsledare eller platschef

Gul eller orange skyddshjälm: Yrkesarbetare (platsanställda)

Grön skyddshjälm: Skyddsombud och inspektörer

Röd skyddshjälm: Praktikant och lärlingar (kan ibland vara markerad med en vit rand eller kant för särskiljning)

Blå skyddshjälm: Besökare

Vilket färgsystem ert företag än använder är chansen stor att vi har en färg som passar. Alla våra hjälmar är certifierade och har en hållbarhet på 7 år från tillverkningsdatum.

>> Läs även: Så här testas våra skyddshjälmar

>> Kolla in våra skyddshjälmar

Ibland kan det räcka med en stötskyddskeps. Vi har bland marknadens bästa priser på stötskyddskepsar. 

>> Du hittar stötskyddskepsarna här